E-zasoby: Neofilologia

E-zasoby: Neofilologia

E- zasoby według dziedzin:


Bazy licencjonowane

Bazy, do których Biblioteka PWSZ w Chełmie ma dostęp płatny (na podstawie umów i licencji). Z tych źródeł mogą skorzystać pracownicy oraz studenci PWSZ w Chełmie. Aby uzyskać dostęp należy się skontaktować z Biblioteką.

 

EBSCO serwis oferuje dostęp do pełnych tekstów oraz spisów treści i abstraktów zagranicznych czasopism, także naukowych, obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne i wiele innych.  Dostęp do publikacji  na Uczelni  lub spoza sieci uczelnianej.
http://search.ebscohost.com

IBUK Libra   Baza książek elektronicznych zawierająca podręczniki akademickie i publikacje naukowe.  Dostęp do publikacji  na Uczelni  lub spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl. Uwaga!    Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcji, należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.
https://libra.ibuk.pl/

WBNWirtualna Biblioteka Nauki  Wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzone przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i  Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)

Dostęp tylko z komputerów na Uczelni.

Wyszukiwarki zasobów Science Direct (Elsevier) , Springer , Wiley Online Library, bazy cytowań i abstraktowe (Scopus, Web of Science)
https://wbn.icm.edu.pl/

 

Bazy

Biblioteki

Czasopisma on-line

  • https://wuwr.pl/swr/ – Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia – czasopismo dotyczy literatury, kultury, języków, historii narodów słowiańskich  wydawane przez Uniwersytet Wrocławski
  • https://czasopisma.kul.pl/teka – TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych – czasopismo Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych wydawane przez KUL
  • https://journals.umcs.pl/sb – Studia Białorutenistyczne – recenzowany rocznik poświęcony Białorusi wydawany przez UMCS
  • http://acta.neofilologia.uw.edu.pl/ – Acta Philologica -publikacje na temat literaturoznawstwa i kulturoznawstwa Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • https://wuwr.pl/awr – Anglica Wratislaviensia – czasopismo w języku angielskim, z zakresu literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, językoznawstwa,  translatoryki, wydawane przez  Uniwersytet Wrocławski

Gazety i telewizja

Portale

Słowniki

Skip to content