E-zasoby

E-zasoby ogólne:

E- zasoby według dziedzin:


Bazy licencjonowane

Bazy, do których Biblioteka PWSZ w Chełmie ma dostęp płatny (na podstawie umów i licencji). Z tych źródeł mogą skorzystać pracownicy oraz studenci PWSZ w Chełmie. Aby uzyskać dostęp należy się skontaktować z Biblioteką.

 

EBSCO serwis oferuje dostęp do pełnych tekstów oraz spisów treści i abstraktów zagranicznych czasopism, także naukowych, obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne i wiele innych.  Dostęp do publikacji  na Uczelni  lub spoza sieci uczelnianej.
http://search.ebscohost.com

IBUK   Baza książek elektronicznych zawierająca podręczniki akademickie i publikacje naukowe.  Dostęp do publikacji  na Uczelni  lub spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl. Uwaga!    Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcji, należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.
https://libra.ibuk.pl/

KNOVEL  Pełnotekstowa baza z zakresu nauk technicznych, z możliwością pracy na interaktywnych wykresach i tabelach. Umożliw ia dostęp do książek, w tym podręczników z zakresu techniki oraz materiałów konferencyjnych takich wydawców jak m.in. American Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, DECHEMA, FAO, McGrawHill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of Chemical Engineers, Rapra, RSC, Hanser, Synapse.

Nasza Uczelnia ma dostęp do następujących kolekcji tematycznych:

 • Aerospace and Radar Technology
 • Civil Engineering and Construction Materials
 • Electrical and Power Engineering
 • Manufacturing Engineering
 • General Engineering and Project Administration
 • Mechanics and Mechanical Engineering
 • Metals and Metallurgy

Dostęp do zasobów jest możliwy z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelni lub poza uczelnią, rejestrując się na stronie KNOVEL  (zakładka My Knovel), korzystając z adresu e-mail w domenie PWSZ w Chełmie
https://app.knovel.com/kn

Przewodnik użytkownika Knovel:
https://www.youtube.com/watch?v=nd1GhX4sR7I

 

WBNWirtualna Biblioteka Nauki  Wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzone przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i  Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)

Dostęp tylko z komputerów na Uczelni.

Wyszukiwarki zasobów Science Direct (Elsevier) , Springer , Wiley Online Library, bazy cytowań i abstraktowe (Scopus, Web of Science)
https://wbn.icm.edu.pl/

W tym również:

Katalogi

Multiwyszukiwarka pozwoli Ci przeszukiwać nasze e-zasoby( bogatą, wielodziedzinową  bazę Ebsco: czasopisma i książki, a także czytelnię on-line: IbukLibra)
http://biblioteka.pwszchelm.edu.pl/

Katalog on-line to informacja o książkach, czasopismach i artykułach, które znajdziesz w naszej bibliotece w formie papierowej oraz w czytelni on-line (Ibuku)
http://katalog.pwsz.chelm.pl/

COPAC to katalog połączony, który zapewnia bezpłatny dostęp do katalogów online z wielu dużych bibliotek uniwersyteckich i ośrodków badawczych w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także coraz większej liczby bibliotek specjalistycznych, jak również do British Library, National Library of Scotland i National Library of Wales.
https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/

NUKAT –  katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich
http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat

Katalogi Biblioteki Narodowej
https://www.bn.org.pl/katalogi

WorldCat  katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
https://www.worldcat.org/

KaRo  Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Należy go traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.
https://karo.umk.pl/Karo/

Bazy i Portale

Biblioteki

Czasopisma

 • https://arianta.pl/#/szukaj  – baza czasopism naukowych i branżowych dostępnych on-line. Abstrakty oraz pełne teksty artykułów
 • https://www.doaj.org  – czasopisma publikowane przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe. Tematyka: architektura i sztuka, biznes i ekonomia, chemia, fizyka, inżynieria materiałów, matematyka i statystyka, nauki o żywności, nauki społeczne, środowisko, technika i technologia
 • http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit   – baza gromadząca interdyscyplinarne e-czasopisma naukowe
  Informacja o tym, czy użytkownik może uzyskać wersję pełnotekstową dokumentu wzorowana jest na systemie świateł drogowych.
  Zielone światło oznacza czasopisma darmowe. Artykuły z tych czasopism dostępne są w wersji pełnotekstowej.
  Żółte światło dotyczy tych czasopism, na które licencje biblioteka posiada.
  Czerwone światło oznacza czasopisma , na które nie wykupiono subskrypcji. W tym przypadku można jedynie zobaczyć spis treści, czasami także abstrakty
 • https://www.ejournals.eu   – portal czasopism naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • http://yadda.icm.edu.pl/yadda/search/general.action?cid=5b7f64b1-9ac4-43e5-a977-5d795ff79c76 – wyszukiwarka abstraktów lub pełnych  tekst artykułów z pism naukowych, obejmuje sześć  baz : AGRO (nauk przyrodnicze i rolnicze), BazTech (nauk techniczne, ścisłe i ochrona środowiska), CEJSH (nauki społeczne i humanistyczne), DML-PL (nauki matematyczne), PSJD (nauki  fizycznych i chemicznych, medyczne) oraz BazEkon (nauki ekonomiczne).
 • https://czasopisma.pan.pl/dlibra/journals-index?branch=47173&ipp=40&p=0  – czasopisma Polskiej Akademii Nauk
 • http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism – czasopisma Polskiej Akademii Umiejętności

Wyszukiwarki naukowe

Otwarta Nauka

Słowniki

 • https://ling.pl   – słownik on-line,  zawierający bazy haseł dostarczone przez renomowanych wydawców, dla wszystkich języków zawiera ponad 4,5 haseł (słowniki:  angielsko-polski, niemiecko-polski, francusko-polski, hiszpańsko-polski, włosko-polski, rosyjsko-polski)
 • http://dep.pl/plde  – słownik polsko -niemiecki
 • https://edict.pl/dict?lang=EN  – słownik polsko-angielski

Kultura

Skip to content