Bazy danych w internecie

Encyklopedie

INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA PWN
WIKIPEDIA wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii , działającej na zasadzie otwartej treści .

Słowniki

Ling.pl multisłownik zawierający ponad 518 tys. haseł z kilkunastu słowników, w tym duży słownik angielsko-polski i polsko-angielski EXETER, słowniki angielsko-angielskie (m.in. Webster’s), słownik najczęstszych błędów w angielskim, a także duży słownik ortograficzny języka polskiego
DEP słownik polsko <=> niemiecki
DICT słownik polsko <=> angielski
SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO internetowy słownik PWN

Bibliografie i katalogi

BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ ponad dwadzieścia baz danych prowadzonych w systemie MAK, m.in.:
1.   Książki polskie od 1980
2.   Książki polskie podziemne od 1976-1989
3.   Artykuły z czasopism polskich od 1996
4.   Czasopisma polskie nowe
5.   Centralny Katalog Książek Zagranicznych 1975-1986
6.   Centralny Katalog Książek Zagranicznych od 1987
7.   Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych
8.   Centralny Katalog Czasopism Polskich
9.   Informator o bibliotekach w Polsce
10. ISBN – Katalog Polskich Wydawców
COPAC Copac to katalog połączony, który zapewnia bezpłatny dostęp do katalogów online z wielu dużych bibliotek uniwersyteckich i ośrodków badawczych w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także coraz większej liczby bibliotek specjalistycznych, jak również do British Library, National Library of Scotland i National Library of Wales
KARO – KATALOG ROZPROSZONY BIBLIOTEK POLSKICH Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Należy go traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.
NUKaT – NARODOWY UNWERSALNY KATALOG CENTRALNY katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki haseł wzorcowych. Oprócz rekordów wprowadzanych na bieżąco NUKAT zawiera wszystkie rekordy bibliograficzne z Centralnego Katalogu Czasopism (dawne CKTCz) i wszystkie rekordy haseł wzorcowych z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych.
REGIONY WSCHODNIEJ POLSKI baza wielodziedzinowa, obejmuje wydawnictwa opublikowane po 1990 r., prowadzona na bieżąco przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
WorldCat katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

Czasopisma i książki on-line

ARIANTA baza zawiera informacje oraz linki do ok. 2600 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Bazę tworzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski.
DOAJ udostępnia zbiór 2280 tytułów czasopism publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych). Aktualnie w 649 z tych czasopism możliwe jest przeszukiwanie zasobów na poziomie artykułu.
Serwis zapewnia otwarty dostęp do pełnych tekstów.
Tematyka: architektura i sztuka, biznes i ekonomia, chemia, fizyka, inżynieria materiałów, matematyka i statystyka, nauki o żywności, nauki społeczne, środowisko, technika i technologia
ELEKTRONISCHE ZEITSCHRIFTENBIBLIOTHEK (EZB)
– Biblioteka Czasopism Elektronicznych
„LISTA REGENSBURGSKA”
gromadzi interdyscyplinarne e-czasopisma naukowe
Informacja o tym, czy użytkownik może uzyskać wersję pełnotekstową dokumentu wzorowana jest na systemie świateł drogowych.
Zielone światło oznacza czasopisma darmowe. Artykuły z tych czasopism dostępne są w wersji pełnotekstowej.
Żółte światło dotyczy tych czasopism, na które licencje biblioteka posiada.
Czerwone światło oznacza czasopisma , na które nie wykupiono subskrypcji. W tym przypadku można jedynie zobaczyć spis treści, czasami także abstrakty
Wirtualna Biblioteka Nauki Wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzone przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i  Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)

Dostępne bazy ze strony ICM : Elsevier, Springer i Web of Knowledge

Dostęp do zasobów  jest możliwy z komputerów znajdujących się w Bibliotece PWSZ oraz z  komputerów zarejestrowanych w sieci uczelni.

EBSCO serwis oferuje dostęp do pełnych tekstów oraz spisów treści i abstraktów zagranicznych czasopism, także naukowych obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne i wiele innych.
Dostęp do zasobów tylko z komputerów uczelnianych
IBUK Baza książek elektronicznych zawierająca podręczniki akademickie i publikacje naukowe.

Lista książek wykupionych: plik pdf.

1) Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.

Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Po kliknięciu na okładkę książki treść otwiera się w nowym czytniku, dającym wiele możliwości pracy z tekstem.

2) Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w bibliotece.

UWAGA:

Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności, należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA (CBN) udostępnia najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, nuty oraz mapy.
Składa się z kolekcji tematycznych:
– Czasopisma Polski międzywojennej
– Kochanowski
– Literatura dla dzieci i młodzieży
– Mickiewicz
– Norwid
– Pierwodruki literatury polskiej
– Powstanie styczniowe
– Skarby Biblioteki Narodowej
– Słowacki
– Wydawnictwa konspiracyjne
POLSKA BIBLIOTEKA INTERNETOWA gromadzi i udostępnia różnorodne publikacje w języku polskim
BIBLIOTEKA EUROPEJSKA celem portalu jest prezentacja  europejskiego dziedzictwa kulturowego i ułatwienie dostępu do zasobów bibliotek. Daje możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów 45 bibliotek narodowych Europy oraz cyfrowych publikacji książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych..
BIBLIOTHEKA AUGUSTANA zawiera zbiór utworów i dzieł pisarzy, poetów, filozofów w językach oryginalnych. (html).
WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA pozwala dotrzeć do najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego, skorzystać z biblioteki skryptów i podręczników, obejrzeć wystawy unikalnych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek

Bazy dziedzinowe

EKONOMIA

BAZEKON adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych.
EBOR katalog wydawnictw (monografii, serii, dokumentów elektronicznych i czasopism) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
EKONOMIA ON-LINE serwis ekonomiczny, kierujący czytelnika do internetowych źródeł informacji polskich i zagranicznych
EUROSTAT baza statystyczna Unii Europejskiej

FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA

PROJEKT GUTENBERG literatura piękna w języku angielskim
DEUTSCHE NATIONALBIBLIOGRAFIE bibliografia narodowa niemiecka i inne bazy bibliograficzne niemieckich landów
AMERICAN MEMORY projekt Narodowej Biblioteki Cyfrowej Stanów Zjednoczonych; historia Ameryki na podstawie dokumentów źródłowych drukowanych, dźwiękowych, wideo.
ALEX CATALOGUE OF ELECTRONIC TEXTS zbiór książek elektronicznych z zakresu angielskiej i amerykańskiej literatury pięknej, zawiera również podstawowy kanon tekstów filozoficznych w jęz. angielskim
Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL) bibliograficzna baza danych z zakresu germanistyki i literatury niemieckiej

FILOZOFIA

THE INTERNET ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY internetowa encyklopedia filozofii, w języku angielskim.

HUMANISTYKA (HISTORIA, LINGWISTYKA, LITERATURA, RELIGIE)

ARTON – POLSKA LITERATURA HUMANISTYCZNA elektroniczna baza bibliograficzna w Polsce, która zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii
WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ projekt Uniwersytetu Gdańskiego ; arcydzieła literatury polskiej ; noty biograficzne
STAROPOLSKA ON-LINE serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy
POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA 1990-1995 tysiące informacji o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach,
tysiące informacji o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.
BIBLIOGRAFIA BARA kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939)
FILMPOLSKI.PL
INTERNETOWA BAZA FILMU POLSKIEGO
film polski, film w prasie polskiej

MATEMATYKA I INFORMATYKA

BIBLIOTEKA WIRTUALNA MATEMATYKI pełnotekstowa baza publikacji polskich z zakresu matematyki
ARXIV.ORG archiwum publikacji z fizyki, matematyki, informatyki i biologii kwantowej
MATH abstraktowa matematyczna baza danych
DML: DIGITAL MATHEMATICS LIBRARY pełnotekstowa baza publikacji i czasopism matematycznych

NAUKA

NAUKA POLSKA portal poświęcony w całości nauce polskiej. Zawiera głównie informacje o bazach danych prowadzonych i udostępnianych przez nasz Ośrodek Przetwarzania Informacji: Badania naukowe SYNABA, Rozprawy doktorskie i habilitacyjne, Instytucje naukowe, Ludzie nauki i in.
SYMPO baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych dostępnych w bibliotekach polskich. Rejestruje ona dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 r. Zawiera ok. 27100 rekordów i aktualizowana jest w trybie cotygodniowym.
Zakres : od 1980
SYNABA baza danych SYNABA jest bazą wielotematyczną, gromadzącą informacje o pracach naukowo-badawczych, rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyzach naukowych wykonywanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych

NORMY

KATALOG POLSKICH NORM informacja o Polskich Normach.
Zakres : stan aktualny (aktualizacja miesięczna)

PEDAGOGIKA

EDUKACJA zawiera opisy bibliograficzne artykułów z 300 tytułów czasopism pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych, selekcyjnie dobrane tytuły periodyków socjologicznych, społecznych, kulturalnych, filozoficznych, tytuły z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa od 1990 r
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA CYFROWA dostęp do pełnych tekstów materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Tworzona jest przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Obejmować będzie  monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje  Wydawnictwa Naukowego AP, materiały konferencyjne

ROLNICTWO

SYSTEM INFORMACJI O GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ (SIGŻ) zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów z ok. 270 czasopism, wydawnictw seryjnych, materiałów pokonferencyjnych oraz aktów prawnych. Obejmuje całe piśmiennictwo krajowe.
Baza budowana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią placówki naukowe.
Tematyka: szeroko pojęta gospodarka żywnościowa, rolnictwo, leśna gospodarka niedrzewna, przemysł spożywczy
AGRICOLA (AGRICurtural OnLine Access) zawiera opisy z książek, serii i czasopism notowanych przez Narodową Bibliotekę Rolniczą USA i instytucje z nią współpracujące.
Tematyka: rolnictwo ogólnie gospodarka zwierzęca, akwakultura, biotechnologia, botanika, ekonomia i ekonomika rolnictwa, inżynieria i mechanizacja rolnictwa, entomologia, środowisko, zarządzanie, żywienie i technologia, finansowość rolna, przemysł spożywczy, leśnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, ekologia, parazytologia, socjologia wsi, gleboznawstwo, medycyna weterynaryjna.
Język: angielski.
PSJC – POLISH SCIENTIFIC JOURNAL CONTENTS baza danych o zawartości polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych. Baza jest opracowana w języku angielskim.
FREE AGRICULTURAL JOURNALS Wolny dostęp do 120 tytułów czasopism rolniczych i z dziedzin pokrewnych ze strony United States Agricultural Information Network (USAIN)

TECHNIKA

BAZTECH baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych jest tworzona przez 20 bibliotek akademickich i ośrodków inte dzięki dotacji Komitetu Badań Naukowych. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze). Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami z około 350 tytułów od 1998 roku. Rejestruje artykuły z: wybranych czasopism, zeszytów naukowych wydawanych przez 20 biblioteka akademickich, materiałów konferencyjnych
Zakres : od 1998
KNOVEL Pełnotekstowa baza z zakresu nauk technicznych, z możliwością pracy na interaktywnych wykresach i tabelach. Umożliwia dostęp do książek, w tym podręczników z zakresu techniki oraz materiałów konferencyjnych takich wydawców jak m.in. American Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, DECHEMA, FAO, McGrawHill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of Chemical Engineers, Rapra, RSC, Hanser, Synapse

Nasza Uczelnia ma dostęp do następujących kolekcji tematycznych:

  • Aerospace and Radar Technology
  • Civil Engineering and Construction Materials
  • Electrical and Power Engineering
  • Manufacturing Engineering
  • General Engineering and Project Administration
  • Mechanics and Mechanical Engineering
  • Metals and Metallurgy

Dostęp do zasobów jest możliwy z komputerów znajdujących się w Bibliotece PWSZ oraz z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelni.

WIRTUALNA BIBLIOTEKA INŻYNIERA jest to przedsięwzięcie, które pozwoli zainteresowanym – inżynierom, projektantom, wykonawcom, naukowcom i studentom korzystać z zasobów informacji powstałej w polskim środowisku technicznym. W pierwszym etapie WBIR gromadzić będzie publikacje z zakresu szeroko rozumianej problematyki budownictwa – od zagadnień prawnych, ekonomicznych, poprzez techniczne i materiałowe do wykonawstwa. Przyjęto zasadę, że publikacje dostępne w zasobach WBIR są już z reguły wcześniej drukowane w wydawnictwach konferencyjnych, czasopismach lub książkach ale dopuszczone są także sytuacje gdy publikacja będzie dostępna wyłącznie w WBIR w postaci elektronicznej
BAZY URZĘDU PATENTOWEGO RP 1. Wynalazki
2. Wzory użytkowe
3. Znaki towarowe
4. Międzynarodowe znaki towarowe – porozumienie madryckie
5. Wzory przemysłowe
6. Wzory zdobnicze
7. Oznaczenia geograficzne
8. Topografie układów scalonych
Skip to content