Biblioteka Instytutu Neofilologii

Adres:

22 100 Chełm
ul. Wojsławicka 8b

Kontakt:
tel. 82 562 06 09

Informacja o zbiorach:
Gromadzone są podręczniki, książki z zakresu językoznawstwa, teorii literatury, metodyki nauczania języków obcych, literatura w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim, teksty i opracowania krytyczne oraz książki dotyczące historii i kultury Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji oraz Ukrainy. W czytelni dostępne są czasopisma obcojęzyczne oraz  społeczno-polityczne dostosowane do kształcenia na kierunku Stosunki międzynarodowe. Czytelnicy mogą również korzystać ze zbiorów  multimedialnych.

Udostępnianie:
Księgozbiór jest udostępniany na miejscu w czytelni oraz na zajęcia dydaktyczne. Wypożyczenia książek na zewnątrz prowadzone są w Bibliotece Głównej ul. Pocztowa 54.

Katalogi:
on-line
kartkowy

Oznaczenie sygnatur:
IN – książka znajduje się w Bibliotece Instytutu Neofilologii
/O – książka obcojęzyczna znajdująca się w wypożyczalni Biblioteki Głównej

Skip to content