Czasopisma on-line

Tytuł czasopisma/link Dziedzina/informacje dodatkowe
Acta Biochimica Polonica
http://www.actabp.pl/
BIOCHEMIA (2000- )
Acta Geologica Polonica
http://www.geo.uw.edu.pl/agp/table/index.html
GEOLOGIA (2005-)
Acta Physica Polonica B
http://th-www.if.uj.edu.pl/acta/
FIZYKA (1998- )
Acta Scientiarum Polonorum – Technologia Alimentaria
http://www.food.actapol.net/
ROLNICTWO ( 2002 -)
Annales of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM)
http://www.aaem.pl/
 ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA (1995-)
Annales UMCS Sectio F Historia
http://versita.metapress.com/content/121539
HISTORIA -spisy treści, streszczenia, artykuły (1999- )
Archeion
http://www.archiwa.gov.pl/?CIDA=158
ARCHIWISTYKA (1995- )
Bibliotekarz Lubelski
http://hieronim.wbp.lublin.pl/wbp/b/publ/publ_bibliotekarz.htm
BIBLIOTEKOZNAWSTWO (2001- )
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej
http://www.bn.org.pl/index.php?id=5&czasop=2
BIBLIOTEKOZNAWSTWO (2000- )
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technikal Sciences
http://bulletin.pan.pl/volumeissue.html
NAUKA I TECHNIKA (2004- )
CHIMERA
http://www.bilp.uw.edu.pl/chi/chi.htm
KULTURA I SZTUKA (1901-1907)
Dydaktyka Matematyki
http://www.wsp.krakow.pl/mat/dydaktyka/dm.htm
MATEMATYKA-artykuły, abstrakty
Edukacja i Dialog
http://www.eid.edu.pl/archiwum/
PEDAGOGIKA (1994- )
Elektroenergetyka
http://www.pse.pl/03/?branch=0306/
ELEKTROTECHNIKA (2001- )
Elektroinstalator
http://www.elektroinstalator.com.pl/
ELEKTROTECHNIKA -wybrane artykuły
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
http://www.ejpau.media.pl/
ROLNICTWO (2000- )
Elektronika Praktyczna
http://www.ep.com.pl/
ELEKTRONIKA (1993- )
Energetyka
http://www.elektroenergetyka.pl/archiwum_2005.html
ELEKTROTECHNIKA – wybrane artykuły
E-Polymers
http://www.e-polymers.org/
TWORZYWA SZTUCZNE-artykuły
Ergonomia
http://www.ergonomia.org.pl/archives.html
NAUKA I TECHNIKA (2004- )
Gazeta Prawna
http://www.gazetaprawna.pl/
PRAWO
Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele
http://www.i-b.pl/gt/
BUDOWNICTWO (2004- )
Investigationes Linguisticae
http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/
LINGWISTYKA (2002- )
Inżynieria Bezwykopowa
http://www.i-b.pl/ib/archiwum.php
BUDOWNICTWO (2003- )
Journal of Applied Genetics
http://jay.au.poznan.pl/cgi-bin/JAG/perlnuke0.3/perlnuke.pl?skin=index&modload=load_index
GENETYKA ROŚLIN (1996 – )
Journal of Telecommunications and Information Technology
http://www.itl.waw.pl/publ/jtit/
TELEKOMUNIKACJA (2000- )
Material Science
http://www.materialsscience.pwr.wroc.pl/index.php?id=5
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW, FIZYKA, CHEMIA (2002-)
Mechanical Engineering
http://www.memagazine.org/
MECHANIKA -artykuły
Mechanics
http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2006-02/
MECHANIKA (2005)
Molecular and Quantum Acoustics
http://ogpta.polsl.pl/mqa
FIZYKA (2001- )
Obróbka Plastyczna Metali
http://www.inop.poznan.pl/online.htm
MECHANIKA – nazwa użytkownika i hasło w Czytelni Głównej
Ochrona Środowiska
http://www.pzits.not.pl/czasop.html
EKOLOGIA, ROLNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (1992 – )
Opto-Electronics Review
http://www.wat.edu.pl/review/optor/contents.htm
ELEKTRONIKA (2002- )
Postępy Fizyki
http://postepy.fuw.edu.pl/
FIZYKA – wybrane artykuły
Problemy Pielęgniarstwa

http://czasopisma.viamedica.pl/pp/issue/current

MEDYCYNA -dostęp tylko z komputerów uczelnianych (2013- )
Pro Dialog
http://www.gazeta-it.pl/pro_dialog.html
INFORMATYKA (1994- )
Przegląd Techniczny
http://www.przeglad-techniczny.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=939&Itemid=57
NAUKA I TECHNIKA – wybrane artykuły
Rolniczy Magazyn Elektroniczny
http://www.cbr.edu.pl/rme/rme.php?strona=1
ROLNICTWO – bieżący numer
Sprawy Nauki
http://www.sprawynauki.waw.pl/
NAUKA I TECHNIKA -(2003 – )
Telekomunikacja i Techniki informacyjne
http://www.itl.waw.pl/publ/titi/
TELEKOMUNIKACJA (2000- )
The Internet TESL Journal
http://iteslj.org/
JĘZYK ANGIELSKI(1995-2007)

– zbiór pełnotekstowych dokumentów dotyczących metodyki nauczania języka angielskiego
Tygodnik Ilustrowany
http://www.bilp.uw.edu.pl/ti/ti.htm
 POLITYKA, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO

– numery archiwalne – XIX w.
artykuły

Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
http://journals.bg.agh.edu.pl/ZAGADNIENIA/50-2/index.html
NAUKA I TECHNIKA (2005 – )
Skip to content