Przyjaciele i mecenasi

Budowę naszego księgozbioru wsparli:

Osoby prywatne: Instytucje:
 • Pan mgr Mariusz Adamiec
 • Pani dr Jolanta Andrzejewska
 • Pan Paweł Babczyński
 • Pani mgr Maria Bajko
 • Pan Zbigniew Bajko
 • Pani Maria Banasiuk
 • Pani dr Monika Bednarczuk
 • Pan dr inż. Sławomir Biruk
 • Pani mgr inż. Aleksandra Borowiec
 • Pani mgr Teresa Chyła
 • Pan mgr inż. Adam Ćwikła
 • Pani Krystyna Czerni
 • Pani mgr Joanna Czyżma
 • Pan dr Andrzej Daniluk
 • Pan Andrzej Dąbrowski
 • Pan Zbigniew Dutkowski
 • Pan  prof. dr Marek Dziuba
 • Pan mgr Wiesław Dziubiński
 • Pani dr Beata Fałda
 • Pan  ppłk nawig. dr hab. inż. Andrzej Fellner
 • Pan mgr Zygmunt Gardziński
 • Pani Wiesława Goryń
 • Pan Jerzy Grosman
 • Pan prof. dr hab. Petro Husak
 • Pani Teresa Iwanicka
 • Pani mgr inż. Zofia Jaworska-Kasperkiewicz
 • Pan prof. dr hab. Jerzy Jeszke
 • Pani dr Beata Kasperowicz-Stążka
 • Pan Bartłomiej Kieblerz
 • Pani mgr Izabela Kimak
 • Pan prof. dr hab. Jan Kłos
 • Pan prof. dr hab. Leszek S. Kolek
 • Pani Maria Kornas
 • Pani dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio
 • Pani dr Iwona Koza
 • Pan Waldemar Kozłowski
 • Pani dr Jolanta Krieger-Knieja
 • Pan prof. dr hab. inż. Zdzisław Krzowski
 • Pani dr Beata Kucharska
 • Pan Łukasz Kuźmicz
 • Pan prof. dr hab. Jan Lewandowski
 • Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz
 • Pan prof. Czesław Maj
 • Pani dr Halina Maleńczyk-Boguszewska
 • Pan Jan Marczak
 • Pan prof. dr inż.Tadeusz Martyniuk
 • Ks. dr Piotr Mazur
 • Pan dr inż. Lech Mazurek
 • Pani Anna Micach
 • Pan prof. zwycz. dr hab. Paweł Mikołajczak
 • Pan Jakub Miszczuk
 • Pani mgr inż. Krystyna Naklicka
 • Pani mgr inż. Alicja Nawrocka
 • Pan dr Wojciech Nowicki
 • Pan dr inż. Eugeniusz Nowocień
 • Pani Agnieszka Pastuszak
 • Pan Jan A. Paszkiewicz
 • Pan prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
 • Pani prof. dr hab. Halina Pelc
 • Pan mgr Kamil Piech
 • Pani mgr Alina Podściańska
 • Pani mgr Barbara Polakowska
 • Pan dr inż. Grzegorz Ponieważ
 • Pan Krzysztof R. Prokop
 • Pani dr Alicja Puszka
 • Pani Anna Różańska
 • Pan Marek Różański
 • Pan dr Andrzej Rybak
 • Pan dr inż. Grzegorz Samołyk
 • Pan Paweł Sawosz
 • Pan mgr inż. Jan Siłuch
 • Pan doc. dr Adam Siwiec
 • Pan prof. dr hab. Janusz Sikora
 • Pani mgr Sylwia Sołonynko
 • Pan prof. dr hab. Andrzej Stępnik
 • Pani mgr Monika Szczepańska
 • Pan prof. dr hab. Dominik Szynal
 • Pan prof. dr hab. inż. Antoni Świć
 • Pan Franciszek Świstowski
 • Pan Mateusz Talkowski
 • Pani dr Halina Taras
 • Pan dr hab. Jerzy Tocki
 • Pan dr inż. Arkadiusz Tofil
 • Pani mgr Irmina Tywańczuk
 • Pan dr Andrzej Wawryniuk
 • Pan dr Eugeniusz Wilkowski
 • Pan prof. dr hab. Józef Zając
 • Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
 • Akademia Rolnicza we Wrocławiu
 • Ambasada Słowacji
 • Ambasada Szwajcarii
 • Ambasada USA
 • Ambasada Wielkiej Brytanii
 • Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Austriackie Forum Kultury
 • Biblioteka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
 • Biblioteka Jagiellońska
 • Biblioteka PAN w Rzymie (Włochy)
 • Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej
 • Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
 • Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
 • Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu
 • Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy
 • Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie
 • Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
 • Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile
 • Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
 • Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie
 • Biblioteka Politechniki Lubelskiej
 • Biblioteka Politechniki Warszawskiej
 • Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
 • Biuro Karier
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmie
 • Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
 • Chełmska Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
 • Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne
 • Fundacja Hospicyjna Hospicjum to też Życie
 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe
 • Goethe Instytut w Warszawie
 • Goethe Institut w Monachium
 • Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Klasztor św. Rafała w Aachen (Niemcy)
 • Kredyt-Bank Oddział w Chełmie
 • Księgarnia Prawnicza „Iuris Prudentia” w Lublinie
 • Księgarnia „Omnibus Trading” Sp. z o.o. w Poznaniu
 • Księgarnia POLANGLO w Chełmie
 • Księgarnia Wysyłkowa Arkady
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie
 • Muzeum Chełmskie
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Narodowy Bank Polski
 • Oficyna Wydawnicza ATUT
 • Oficyna Wydawnicza GiS
 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
 • Ośrodek Studiów Amerykańskich UW w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jeleniej Górze
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
 • Państwowy Uniwersytet Wołyński w Łucku
 • PASMO Stowarzyszenie Wspierania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie i regionu
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Warszawska
 • Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Wołyński w Łucku (Ukraina)
 • Urząd Statystyczny w Chełmie
 • Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rejowcu
 • Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach
 • Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
 • Wydawnictwo Egis
 • Wydawnictwo Ekspress Publishing
 • Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON w Gdyni
 • Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
 • Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
 • Wydawnictwo Politechniki Radomskiej
 • Wydawnictwo PWSZ w Oświęcimiu
 • Wydawnictwo Świat Książki
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydawnictwo Wolters Kliwer Polska
 • Wydział Promocji Kultury Sportu i Turystyki Powiatu Puławskiego
 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Ropczycach
 • Wyższa Szkoła  Stosunków Międzynarodowych w Chełmie
 • Sandvik Polska
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Chełmie

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania. Zachęcamy do przekazywania książek, które mogą być przydatne użytkownikom naszej biblioteki.

Skip to content