Działalność dydaktyczna

W momencie rozpoczęcia nowego roku akademickiego studenci wszystkich kierunków, rozpoczynający pierwszy rok studiów na naszej uczelni, uczestniczą w zajęciach z przysposobienia bibliotecznego, które są obowiązkowe i kończą się wpisem do indeksu.

Mają one na celu:

  • Wskazanie biblioteki jako placówki przyjaznej i pomocnej w poszukiwaniu wiedzy.
  • Zapoznanie studentów z zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni.
  • Ułatwienie wejścia w posiadanie karty bibliotecznej i nabycia umiejętności wyszukiwania informacji o książkach w katalogu komputerowym.

Zajęcia trwają półtorej godziny i są poprzedzone informacją – w formie ogłoszenia – na temat terminów, w których poszczególne kierunki i grupy studentów spotykają się w Czytelni Biblioteki Głównej celem odbycia szkolenia.

Prowadzone są również indywidualne szkolenia z zakresu:

  • posługiwania się komputerowym katalogiem biblioteki, wyszukiwania informacji.
Skip to content