Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych w Czytelniach Biblioteki
PWSZ w Chełmie

 

  1. Biblioteka udostępnia sieć Internet wyłącznie w celach informacyjno – dydaktycznych.
  2. Do korzystania ze stanowisk komputerowych uprawnieni są wszyscy pracownicy, studenci i słuchacze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz studenci innych uczelni, po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości.
  3. Obowiązuje zakaz dokonywania zmian w konfiguracji komputerów.
  4. Przed skorzystaniem z komputera użytkownik zobowiązany jest do wpisania się w rejestr odwiedzin i pozostawienia legitymacji lub innego dokumentu tożsamości.
  5. Użytkownik powinien sprawdzić stan techniczny komputera, zgłaszając bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia
  6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie korzystania z niego.
  7. Użytkownicy mają możliwość wydrukowania tekstu z drukarek zainstalowanych przy stanowiskach komputerowych.
  8. Korzystający ze stanowisk komputerowych mają obowiązek przestrzegania zasad bhp i p.poż., w przypadku zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia, powiadomienia o tym bibliotekarza.
  9. W celu ochrony przed wirusami należy przy korzystaniu z własnych nośników zeskanować je programem antywirusowym.
  10. Dyrektor Biblioteki może ograniczyć prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych w stosunku do osób które nie przestrzegają postanowień regulaminu.

 

Skip to content