Zasady funkcjonowania Biblioteki PWSZ w Chełmie w październiku 2021 r.

Mając na uwadze bezpieczeństwo czytelników oraz stosując się do zaleceń obowiązujących podczas epidemii Covid 19, informujemy:

  • Na terenie Biblioteki PWSZ w Chełmie czytelnicy mają obowiązek używania maseczki.
  • Przy wejściu (w szatni) należy zdezynfekować dłonie.
  • Użytkowników wypożyczalni i czytelni obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej odległości wynosząca 2 m, w tym: w wypożyczalni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby. W czytelni może przebywać maksymalnie 8 osób oraz dodatkowo 5 osób przy stanowiskach komputerowych.
  • Przed wypożyczeniem książki należy wyszukać ją w katalogu komputerowym, a następnie dokonać wypożyczenia osobiście według dotychczas obowiązujących zasad.
  • Obowiązek prolongowania terminu zwrotu książek przez studenta,w czasie pandemii, przejmuje na siebie biblioteka.
  • Szkolenie biblioteczne w roku akademickim 2021/2022 będzie się odbywało w formie e-learningowej. Jest ono obligatoryjne dla studentów rozpoczynających naukę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Jego zadaniem jest przygotowanie użytkowników do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego PWSZ w Chełmie oraz kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej podczas toku studiów. Szkolenie w formie prezentacji jest dostępne na stronie WWW. biblioteki.
  • Pracownicy biblioteki mają obowiązek przestrzegania zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni używanych przez czytelników oraz systematycznego wietrzenia pomieszczeń wypożyczalni i czytelni.
  • Biblioteka jest otwarta dla czytelników codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30. Dyżury w sobotę będą pełnione 16 i 23 października w godz. od. 9.00 do 13.00
8 października 2021
Skip to content