Wirtualna Biblioteka Nauki

Uprzejmie informujemy, że od roku 2010 wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzonej przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i  Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego) są dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW.

Dostępne bazy ze strony ICM : Elsevier, Springer i Web of Knowledge

Dostęp do zasobów  jest możliwy z komputerów znajdujących się w Bibliotece PWSZ oraz z  komputerów zarejestrowanych w sieci uczelni.

Link dostępu : http://vls.icm.edu.pl

Springer – baza elektronicznych wersji czasopism

Licencja na rok 2010 obejmuje 1130 tytułów czasopism bieżących z rocznikami archiwalnymi od 1997 roku (są to te same tytuły, które były objęte dotychczasową licencją konsorcyjną), archiwa od pierwszego wolumenu do roku 1996 dla 1301 tytułów czasopism, archiwa od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 dla 17 serii książkowych, pełna kolekcja 3009 książek elektronicznych wydanych przez Springnera w roku 2005.

Elsevier – baza elektronicznych wersji czasopism

Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) działającej od 2001 roku na serwerze ScienceServer w ICM oraz równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy. Od roku 2009 czasopisma Elsevier dostępne są także w systemieYadda w ICM, który docelowo ma zastąpić system ScienceServer. Od roku 2010 obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka obejmująca wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.

Web of Knowledge – baza abstraktów i cytowań

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 16.000 czasopism indeksowanych na bieżąco, w tym dla SCIE – ponad 13.000 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 3.600 czasopism od 1900 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1.800 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS).

18 lutego 2016
Skip to content