Zasady funkcjonowania Biblioteki PWSZ w Chełmie od 1 października 2020 r.

Mając na uwadze bezpieczeństwo czytelników oraz stosując się do zaleceń obowiązujących podczas epidemii Covid 19, informujemy:

 1. Na terenie Biblioteki PWSZ w Chełmie czytelnicy mają obowiązek używania maseczki.
 2. Przy wejściu należy zdezynfekować dłonie.
 3. Użytkowników wypożyczalni i czytelni obowiązuje zasada zachowania bezpiecznej odległości wynosząca 2 m, w tym:
 4. W wypożyczalni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.
 5. W czytelni może przebywać maksymalnie 8 osób oraz dodatkowo 5 osób przy stanowiskach komputerowych.
 6. Przed wypożyczeniem książki należy wyszukać ją w katalogu komputerowym, a następnie dokonać wypożyczenia osobiście według dotychczas obowiązujących zasad.
 7. W czytelni zostaje zawieszony wolny dostęp do zbiorów. Bibliotekarze pomagają czytelnikom w wyszukaniu potrzebnej literatury i czasopism oraz wpisują ich do rejestru odwiedzin.
 8. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej okres kwarantanny dla książek wynosi 3 dni, w związku z czym niektóre pozycje mogą być niedostępne.
 9. Obowiązek prolongowania terminu zwrotu książek przez studenta, w czasie pandemii, przejmuje na siebie biblioteka.
 10. Szkolenie biblioteczne w roku akademickim 2020/2021 będzie się odbywało w formie e-lerningowej. Jest ono obligatoryjne dla studentów rozpoczynających naukę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Jego zadaniem jest przygotowanie użytkowników do korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego PWSZ w Chełmie oraz kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej podczas toku studiów. Szkolenie w formie prezentacji jest dostępne na stronie WWW. biblioteki.
 11. Pracownicy biblioteki mają obowiązek przestrzegania zasad czyszczenia i dezynfekcji powierzchni używanych przez czytelników oraz systematycznego wietrzenia pomieszczeń wypożyczalni i czytelni.
 12. Biblioteka jest otwarta dla czytelników codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.
30 września 2020
Skip to content