Opłaty za usługi biblioteczne

Z dniem 25 kwietnia 2007 r. wprowadzone zostały następujące opłaty za usługi biblioteczne:

  1. Za wydanie karty bibliotecznej bądź jej duplikatu – 5 zł,
  2. Za przetrzymywanie książek powyżej 180 dni – 0,20 gr za każdy dzień zwłoki, za każdy egzemplarz,

Powyższe postanowienia podjęto w oparciu o Zarządzenie nr 5/2007 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie opłat za usługi biblioteczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek dyrektora Biblioteki PWSZ w Chełmie, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.

18 lutego 2016
Skip to content