Szkolenie z zakresu bazy Science Direct Freedom Collection

Biblioteka PWSZ w Chełmie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu bazy pełnotekstowej Science Direct Freedom Collection, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2011 r. o godz. 13.00, w sali 002 (pracownia komputerowa), przy ul. Pocztowej 54. Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności efektywnego korzystania z zasobów bazy. Czas trwania – 1,5 godz. Szkolenie będzie miało formę prezentacji i warsztatów. Organizatorem jest producent bazy – firma Elsevier B.V. W szkoleniu mogą uczestniczyć wszyscy użytkownicy Biblioteki PWSZ w Chełmie (bibliotekarze, pracownicy, studenci).

Elektroniczne wersje czasopism Elsevier są udostępnianie od roku 2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.

Osoby chętne do udziału w szkoleniu proszone są o zgłaszanie się do Biblioteki Głównej przy ul. Pocztowej 54, tel. 0-82 5656482, lub pod adres e-mail: bpolakowska@pwsz.chelm.pl – w terminie do 18.11.2011 r.

18 lutego 2016
Skip to content