Konkurs na Ex libris Biblioteki PWSZ w Chełmie rozstrzygnięty

W dniu 12.05.2011 r. rozstrzygnięto konkurs na Ex libris Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Wzięli w nim udział studenci PWSZ w Chełmie oraz studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych w Polsce – ogółem 24 uczestników, którzy zgłosili 49 prac. Jury przyznało 2 nagrody główne i  3 wyróżnienia.

 

Komisja w składzie:

  1. dr Beata Fałda
  2. prof. zw. dr hab. Paweł Mikołajczak
  3. mgr Renata Królikowska
  4. mgr Maria Bajko
  5. mgr Monika Iwaniszczuk
  6. student Marcin Sokal

na posiedzeniu w dniu 12-05-2011 r. przyznała:

 

I miejsce

binkiewicz

Marcinowi Binkiewiczowi, studentowi II roku budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

II miejsce ex aequo

Cofta

Grzegorzowi Cofcie, studentowi I roku grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Nowicki

i Michałowi Nowickiemu, studentowi II roku grafiki Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym

 

III miejsce

nie przyznano

 

Dodatkowo jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:

I wyróżnienie

Galazewski1

Krzysztofowi Gałażewskiemu, studentowi I roku grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
II wyróżnienie

Sulikowska

Natalii Sulikowskiej, studentce III roku filologii słowiańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

 

III wyróżnienie ex aequo

stelska

Sandrze Stelskiej, studentce II roku filologii germańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Kubiak

i Kamilowi Kubiakowi, studentowi V roku organizacji i zarządzania sportem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

 

O podziale nagród i przyznanych dodatkowych wyróżnieniach poinformujemy laureatów telefonicznie w terminie późniejszym.

18 lutego 2016
Skip to content