Dostęp testowy do ProQuest Central

Biblioteka Główna zaprasza do testowania multidyscyplinarnej bazy ProQuest Central

Testowanie jest możliwe do 31 października 2011 r.

WEJŚCIE DO BAZY

 https://www.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=YWSAE0NNU19SKVE43JR3

ProQuest Central – Baza notująca przeszło 11 000 tytułów czasopism naukowych, książek, publikacji branżowych oraz raportów, z czego ponad 8 000 w wersji pełnotekstowej. Zakres tematyczny obejmuje m. in.: nauki humanistyczne, nauki społeczne, biznes i ekonomię, zdrowie i medycynę, a także wiadomości i sprawy międzynarodowe. Zawiera ponad 50 000 pełnotekstowych prac naukowych z takich dziedzin, jak biznes, psychologia, nauki fizyczne, zdrowie, edukacja itd., pozwalające użytkownikom na stworzenie bardziej solidnych zestawów wyników. Podaje zwięzłe informacje biznesowe pochodzące z tysięcy raportów rynkowych z 43 branż i 40 krajów, od Wielkiej Brytanii, Europy Zachodniej i Europy Wschodniej po region Azji i Pacyfiku, Amerykę Północną i Amerykę Łacińską. Pełni ona funkcję centralnego zasobu dla badaczy, na wszystkich poziomach i na wszystkich rynkach.

18 lutego 2016
Skip to content